Kancelaria Adwokacka Piotr Bednarczuk

Adwokaci, Radcowie prawni, Doradcy podatkowi, Analitycy finansowi

Współpracownicy

Z

Adwokaci

b

Radcowie Prawni

Doradcy Podatkowi

Analitycy finansowi

Wysoko wykwalifikowani prawnicy (adwokaci, radcowie prawni), legitymujący się wieloletnim doświadczeniem w prawie obrotu gospodarczego, kooperujący z Kancelarią w ramach stałej współpracy.

Doradcy podatkowi i analitycy finansowi CFA kooperujący z Kancelarią w ramach współpracy ad hoc, w ramach poszczególnych projektów biznesowych.

Kancelaria

Świadczymy usługi prawne od kilkunastu lat. Jesteśmy Kancelarią specjalistyczną. Specjalizujemy się w zagadnieniach biznesowych związanych z obrotem gospodarczym (transakcje finansowania przedsięwzięć gospodarczych, inwestycje private equity, prawo rynków kapitałowych, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo w biznesie, prawo restrukturyzacyjne).

Usługi prawne świadczymy przede wszystkim przedsiębiorcom, zarówno spółkom publicznym, jak i podmiotom prywatnym, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i podmiotom typu start-up. Oferujemy również pomoc prawną członkom organów spółek handlowych.

W ramach prowadzonej praktyki współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami posiadającymi tytuły zawodowe adwokatów i radców prawnych, legitymującymi się wieloletnim doświadczeniem w prawie obrotu gospodarczego.

Współpracujemy również ściśle z doradcami podatkowymi i analitykami finansowymi CFA (Chartered Financial Analyst) w ramach tworzenia poszczególnych modeli biznesowych i ich optymalizacji na potrzeby Klienta.

Szczegółową prezentację Kancelarii oraz zakres świadczonych usług z przyjemnością przedstawimy w trakcie bezpośredniego spotkania.

Piotr Bednarczuk

Adwokat

e-mail: piotr.bednarczuk@bednarczuk-partnerzy.pl

tel. +48 601 800 607

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1998 roku. Po ukończeniu studiów złożył egzamin sędziowski w 2001 roku, w latach 2004 – 2005 odbywał aplikację adwokacką. Wpisany na listę adwokatów w październiku 2005 roku. Absolwent podyplomowych studiów na kierunku Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2018 rok).

Adwokat Piotr Bednarczuk od początku praktyki zawodowej koncentruje się na świadczeniu usług prawnych podmiotom gospodarczym, w szczególności spółkom publicznym i prywatnym z branży finansowej, IT, farmaceutycznej, energetycznej, deweloperskiej i stoczniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz we współpracy z kancelariami sieciowymi o zasięgu globalnym. Swoje zainteresowania rozszerzał w ramach kursu na doradcę inwestycyjnego. Specjalizuje się w transakcjach finansowania przedsięwzięć gospodarczych, inwestycjach private equity, połączeniach i przejęciach (Merger & Aquisition), prawie rynków kapitałowych oraz prawie handlowym z uwzględnieniem ładu korporacyjnego (Corporate Governance),

 

W toku wykonywanej praktyki adwokackiej Piotr Bednarczuk przeprowadził wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Uczestniczył w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym i poza tym rynkiem. Zajmował się również transakcjami finansowania przedsięwzięć, a także inwestycjami private equity. W ramach powyżej opisanej działalności współpracował z funduszami inwestycyjnymi zagranicznymi i polskimi, w tym z funduszami typu FIZAN.

Piotr Bednarczuk reprezentował przedsiębiorców w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym świadcząc usługi zmierzające do restrukturyzacji finansowej spółek, w tym w szczególności restrukturyzacji zadłużenia oraz przygotowania analiz prawnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach, jak również reprezentacji zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych, w tym w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów spółek kapitałowych.

Piotr Bednarczuk brał również udział w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Przygotowywał szereg porozumień w zakresie prawa umów, świadczył również usługi prawne na zasadzie inhouse lawyer.

Piotr Bednarczuk włada językiem angielskim biegle w mowie i piśmie, a językiem włoskim na poziomie podstawowym.

Piotr Bednarczuk jest członkiem Rad Nadzorczych spółek akcyjnych z branży IT i deweloperskiej.

Adres

Siedziba Kancelarii mieści się w Centrum Biurowym Garnizon w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 184, II p.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Bednarczuk

Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk

tel. +48 601 800 607

e-mail: sekretariat@bednarczuk-partnerzy.pl

Skontaktuj się z nami